Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 131

31 V – Niedziela Zesłania Ducha Świętego,
J 20,19-23


Joanna Dubiel
żona, matka, katechetka, doradca życia rodzinnego,
instruktor Modelu Creighton

 

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody,  ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

Zesłanie Ducha Świętego
Giotto (1267–1337)
Cappella degli Scrovegni, Padwa


 

 

 

 

 

 

Zamykamy się przed ludźmi, przed Bogiem w swoich wygodnych „wieczernikach”.

Tylko prawdziwa obecność Jezusa wyzwala nas ze strachu i pozwala nam się cieszyć.

Jezus dziś przynosi nam pokój, daje nam radość, ale też posyła nas byśmy wyszli już z naszych „wieczerników”.

Duch Święty, którego jako największy Dar od Zmartwychwstałego Pana dziś otrzymujemy, leczy nasze zalęknione serca, obdarza nas miłością i odwagą by wyjść…                                                                  Otwórzmy się dziś na Ducha Świętego i pozwólmy Mu działać w nas. Nieśmy miłość przede wszystkim do naszych domów, nie bójmy się jej dać współmałżonkowi, bratu, dziecku. Jeśli chcemy zmieniać świat, to idźmy najpierw kochać naszą rodzinę, jak mawiała św. Matka Teresa z Kalkuty.

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.