Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 132

1 VI – Poniedziałek, Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
J 19,25-34

mozaika Maryi Matki Kościoła – detal
kościół filipinów w Poznaniu – Świerczewie

 

Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką,  spraw, aby dzięki wstawiennictwu miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci * i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»
I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 „Powiedziała do Niego – Nie mają wina. Kobieto, czy to należy do Mnie lub do Ciebie?”

Matka, która jest osobą troszczącą się zawsze o wszystko i o wszystkich nie potrafiła spokojnie patrzeć na wielkie zatroskanie nowożeńców spowodowane brakiem wina. Pełna wiary i ufności zwróciła się do Syna o pomoc, wiedziała, że On Jej nie odmówi. 

Maryja z Kanny Galilejskiej pokazuje nam, że ilekroć zwrócimy się do Jezusa za Jej pośrednictwem, otrzymamy potrzebne łaski. 

Maryja pełna dobroci i miłości jest drogą prowadzącą do Jezusa, jest naszym ratunkiem w każdej potrzebie, naszą pociechą w smutkach i cierpieniach, naszą siłą w pokusach.

Pod krzyżem Jezus w osobie św. Jana prowadzi każdego człowieka do Maryi , czyniąc Ją naszą Matką, Matką Kościoła. 

Maryjo Matko, bądź schronieniem i niezwyciężoną obroną dla Kościoła Świętego, bądź zawsze obecna przy Jezusie i Kościele. Bądź też blisko mnie. 

Autorka:
Małgorzata, matka trzech synów


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.