Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 134

11 VI – Czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
J 6,51-58


Gosia  – mama Julci i Ani, architekt, należy do Oratorium Dorosłych i chóru Paradiso
Julcia  – śpiewa w Paradiso, lubi rysować
Ania  – cały czas tańczy, jeszcze nie śpiewa w Paradiso ale to kwestia czasu ;D

 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,  daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».
 

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

Zapraszam Cię do wieczernika. Twoje miejsce jest przy Mnie.

Nakarmię Cię i napoję do syta. Pokarmem, który zaspokoi wszystkie pragnienia Twojego serca. Ofiaruję Ci największy dar – SIEBIE – CIAŁO i KREW

…za darmo… 

…z MIŁOŚCIĄ.

Nie pytając, nie oceniając, nie potępiając, nie dzieląc, wybaczając nawet największe pomyłki

 … z MIŁOŚCI.

Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (J 6,35)

Ja nigdy Cię nie odtrącę. Moje ramiona zawsze czekają aby Cię przygarnąć. Zaspokoję najgłębszy głód Twojej duszy. Ochronię przed skrzywdzeniem.

A Ty umocniony chlebem życia naśladuj Mnie. Moja miłość ukryta w tym maleńkim białym chlebie ma moc odmienić Twoje życie. Uwolnić od słabości i ograniczeń, uzdolnić do prawdziwej miłości, ofiarności, przebaczenia i jedności.

Czekam na Ciebie.

***

 

Panie dawaj nam zawsze ten chleb! (J6, 34)

Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła… (J4, 15)

 

 rysunek Ani
rysunek Julci

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.