Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 136

19 VI – Piątek, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Mt 11,25-30

Najświętsze Serce Jezusa z kaplicy w Domu Generalnym Sacré Coeur w Rzymie

 

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 Kiedy stajemy wobec tajemnicy Serca Jezusa rozbrzmiewa na nowo zawołanie św. kardynała Newmana:
„SERCE MÓWI DO SERCA”. Bóg chce wejść z nami w intymną relację opartą na dialogu pełnym miłości i zaufania, pragnie, by rozmawiać z Nim twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Dlatego zaprasza nas, byśmy weszli w tę bliskość i zamieszkali w Jego Sercu. Kiedy dzielimy z kimś codzienność poznajemy go najpełniej. Ale to nie wszystko. Pragnieniem Serca Jezusa jest to, byśmy nie tylko zamieszkali, ale się do Niego upodobnili, by Jego pragnienia były naszymi pragnieniami, a Jego radości naszymi radościami. Dokonuje się to bardzo powoli, dzień po dniu, kiedy odkrywamy cechy Serca Jezusa opisane w Ewangelii. Możemy zapytać – jak wejść do Serca Jezusa? Św. Magdalena Zofia Barat, Założycielka Zgromadzenia Sacré Coeur, podpowiada nam, że Rana Jego Serca pozostaje na zawsze otwarta i właśnie tędy można dostać się do wnętrza, ale by tam wejść, trzeba stać się małym, pokornym i cichym – to rysy Bożej miłości. Nie wystarczy jednak schronić się w tej bezpiecznej przystani i ukryć przed światem. Serce Jezusa posyła nas, byśmy stawali się Jego Sercem na ziemi dla tych, których codziennie spotykamy. Pomódlmy się razem ze św. Magdaleną Zofią:

Panie Jezu, daj mi serce,
którego usposobienia są podobne do usposobień Twojego Serca,
serce pokorne, znające i kochające swą małość,
serce łagodne, które opanowuje i ucisza swoje niepokoje,
serce kochające, które współczuje słabościom innych,
serce oderwane, które pragnie jedynie darów Nieba,
serce wolne od miłości własnej, ogarnięte miłością swego Boga,
którym jedynie się zajmuje, który jest jedynym jego szczęściem
i jedynym jego skarbem w czasie i w wieczności.
Amen.

 

Św. Magdalena Zofia Barat: https://siostry-sc.pl/kim-jestesmy/zalozycielka

 

Autorka: s. Anna Musiał RCSJ, przełożona wspólnoty Sióstr Sióstr Sacré Coeur w Tarnowie, przy ul. Pszennej


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.