Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 138

21 VI – XII Niedziela Zwykła
Mt 10,26-33

Basia – ekonomistka. Kocha Boga, ludzi, świat…

 

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia,  albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

– Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz duszy zbić nie mogą – Czy w moim życiu jest obecna bojaźń  Boża czy lęk przed wrogimi mi ludźmi? Czy boję się tych, którzy mogą mnie skrzywdzić  swoim językiem czy postawami?  Czy też ufam Ci Panie tak, że mam odwagę do pokonania tego typu lęku?

Panie, zapraszam Cię do mojego  Serca  – naucz patrzeć właściwie, przecież zło  tego świata nie może mnie pokonać. Strzeż mnie, abym  nie dała mu dostępu do mojej duszy!

– Bójcie się  raczej Tego, który duszę i ciało  może zatracić w piekle – jeśli zamknę się w swoim strachu o sprawy ciała, o stabilność i bezpieczeństwo   mojego  skrzętnie budowanego świata, to mogę przeoczyć najważniejsze – Ciebie, Panie, a utrata Ciebie, to utrata wszystkiego, to piekło…

– Policzone są nawet wszystkie włosy na głowie – moje włosy mogę zakrzyknąć z wrażenia. Oto Pan wszystko wie co robię. Jak żyję, co myślę, czego pragnę, co straciłam,  kiedy się cieszę ….  Jaką troską otaczasz mnie Panie!

– Do każdego…. który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem – proszę czuwaj nad moimi krokami i słowami, naucz takiej miłości, abym nigdy nie oderwała się od Ciebie i pociągała innych autentycznym świadectwem o Tobie. Proszę naucz mnie ufności, bo mnie kochasz, bo troszczysz się o mnie.   

 

 
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.