Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 140

29 VI – Poniedziałek, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Mt 16,13-19

Paweł i Agata
 
Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła,  spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, * od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

Jak teraz możemy odpowiedzieć na to pytanie? Minęło 2000 lat odkąd Jezus zadał to pytanie uczniom a patrząc na to co się dzieje na świecie to pytanie jest dalej aktualne. Za kogo ja uważam Syna Człowieczego? Warto zadać sobie to pytanie by zobaczyć kim jest dla mnie Jezus. Czy jest on dla mnie prorokiem, jakąś postacią z historii w którą podobno „wierzymy” z tradycji czy Zbawicielem, który jest z nami obecny cały czas. Często szukamy jakiegoś usprawiedliwienia dla naszego życia duchowego, że za dużo grzeszę, w życiu mi się nie udaje, niebo jest chyba nie dla mnie, to tylko tradycja. Tymczasem warto się przyjrzeć dwóm postaciom których święto obchodzimy dzisiaj. Św. Piotr był prostym człowiekiem, który zaparł się Jezusa trzy razy. Św. Paweł natomiast prześladował chrześcijan, jednak Bóg przyszedł do obu, przemienił ich serca, nigdy nie opuścił, a nawet zbudował na nich swój Kościół. Pokazuje to, że pomimo tego, że nieraz odwracamy się od Boga, On od nas nigdy i gdy tylko otworzymy się na jego działanie on zrobi z naszym życiem niesamowite i wspaniałe rzeczy. 

 

Autor:
Paweł Swoszowski – student Akademii Muzycznej w Katowicach,
członek Oratorium Młodych,
śpiewał w chórze Paradiso,
Animator Misyjnego Ruchu Tucum

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.