Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 144

26 VII – XVII Niedziela Zwykła
Mt 13,44-52

 

Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte,  spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Koniec krótszej perykopy
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

rysunek zrobiony w telefonie przez Ninę, lat 12


 

 

 

 

 

Ewangelia i jej przypowieści. Piękne te przypowieści. Piękne, bo opisują piękne rzeczy, tak jak ta przypowieść, która mówi o „Niebie”. Tu, na „Ziemi”, w odniesieniu do codziennych, przyziemnych spraw, takie sytuacje się nie zdarzają, albo zdarzają się bardzo rzadko. My nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę, zawsze mamy plan awaryjny, plan B, C….. Zawsze zostawiamy sobie możliwość, ewentualność na wypadek, gdyby coś się nie udało.

W Ewangelii skarbem, drogocenną perłą jest oczywiście Królestwo Boże. Ktoś znajduje skarb i  poświęca wszystko, żeby go zdobyć. W normalnym życiu, które jest procesem, takie sytuacje zdarzają się jednak codziennie, następują jedna po drugiej. W każdej sytuacji wybieramy to, co już wybraliśmy na początku. Po szeregu takich wyborów okazuje się, że to ja zostałem wybrany, a nie ja wybierałem. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, że nieustannie każda z tych sytuacji stawia mnie przed pewnego rodzaju egzaminem, co wybiorę, co jest dla mnie ważniejsze: czy Bóg, czy jakieś nasze małe, nic nie znaczące satysfakcje, które wydają się wielkimi pragnieniami i potrzebami. I nieraz potrzeba heroizmu, żeby poświęcić coś dla Królestwa Niebieskiego, coś dla nadziei, że będziemy to posiadali po śmierci, a teraz posiadamy tylko w wierze.

 
 
Autor:
Piotr, wierzący, „niezrzeszony”

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.