Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 145

2 VIII – XVIII Niedziela Zwykła
Mt 14,13-21

 

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych  i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

rysunek zrobiony w telefonie przez Ninę, lat 12


 

 

 

 

 

Pokarm cielesny, pokarm duchowy. Jezus nakarmił tłumy do syta.

Czy pokarm cielesny to prawdziwe nasycenie i spełnienie pragnienia? Czy człowiek nakarmiony nawet truflami, małżami św. Jakuba, belgijską czekoladą i… (wklej swoje ulubione danie) ma szansę być naprawdę szczęśliwym…? Niekoniecznie…

Głodna dusza i tak przykryje wszystkie nasze pozorne spełnienia ciała. Tak jak dwa tysiące lat temu i dziś mamy szansę otrzymać od Niego pokarm, który leczy wszystkie nasze bolączki, wątpliwości, pytania… To Jego słowo – pokarm doskonały – dostępny bez ograniczeń, bezcenny…

Ciekawa w Ewangelii jest kolejność wydarzeń. Najpierw tłumy „głodne słowa” otrzymują pokarm duchowy. Dopiero potem, jakby „przy okazji” chcą zaspokoić potrzeby ciała. To… dobra kolejność. Skłania do przemyśleń… Czy nasz dzisiejszy wszechobecny konsumpcjonizm nie przesłania tej właśnie DOSKONAŁEJ kolejności? Jak bardzo biegniemy za nasyceniem ciała, zapominając o swoim sercu i duszy?

Życzę sobie i Wam ZAWSZE DOBREJ KOLEJNOŚCI, a od czasu do czasu – niepokoju w wyborach i sprawdzaniu ich zawsze Bożą Miarą – Jego słowem. 

 
Autor:
Anna, Hanna
(hebr. חַנָּה hannāh – „łaska”)

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.