Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 147

15 VIII – Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej
Łk 1,39-56ikona Zaśnięcia Bogurodzicy, fresk z XIV wieku,
Klasztor Chora, KonstantynopolWszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna,  spraw abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

Matko Boża, Szafarko  łask Bożych, wszystkich którzy się do Ciebie uciekają wspieraj w  wysiłkach  podążania  Twoimi ścieżkami –   prosimy Cię o to.

 

W Ewangelii wg św. Łukasza „Nawiedzenie”,  Maryja w stanie błogosławionym udaje się w odwiedziny   do swojej kuzynki Elżbiety. Droga kręta i niebezpieczna, ale Maryja okryta Łaską Bożą, nie zważając na trudy pielgrzymowania ukazuje postawę zawierzenia Bogu, dzielenia się tą wielką radością z bliźnimi, w tym przypadku swoją kuzynką Elżbietą.

Tym przykładem pragnie nam wszystkim przypomnieć, że wiara bez uczynków jest martwa.

 

Natomiast Elżbieta, która jest wyrazicielką nas wiernych, pokładając ufność w słowa pozdrowienia Maryi  uzyskuje Łaskę Ducha  Świętego. Uczy nas i zachęca do zawierzenia i współpracy z Maryją.       

 

Autorzy: 
Katarzyna i Paweł
– byli parafianie, obecnie przyjaciele Kongregacji  

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.