Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 148

16 VIII – XX Niedziela Zwykła
Mt 16,21-28 

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra,  wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

Uzdrowienie córki kobiety syrofenickiej
www.juliastankova.com


 

 

 

 

 

W życie nasze niejednokrotnie wkrada się ból, cierpienie i rozpacz, z którymi nie umiemy sobie poradzić. Sytuacje nas przerastają, a my stajemy się bezsilni, tracimy nadzieję. 

Fragment Ewangelii pomaga nam zrozumieć czym jest moc  modlitwy.

Matka prosząca, błagająca Jezusa o uzdrowienie swojego dziecka jest najlepszym wzorem do naśladowania.  Jej postawa i rozmowa z Jezusem pozwala stwierdzić jak wielka jest jej wiara.

Wytrwałość i wierność w modlitwie, zawierzenie i ufność pokładane w Bogu są dla nas kołem ratunkowym w naszym życiu.

 

Autorzy: 
Katarzyna i Paweł
– byli parafianie, obecnie przyjaciele Kongregacji  

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.