Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 149

23 VIII – XXI Niedziela Zwykła
Mt 16,13-20Tomek z Gabrysią i Tymkiem,
Żona robiła zdjęcie 🙂

 

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie,  daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

Jezus z Apostołami
rysunek wykonała kuzynka Gabrysi – Oliwka lat 9


 

 

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii czytamy o kolejnej podróży Pana Jezusa ze swoimi uczniami – co było w niej niezwykłego? Otóż zapewne w trakcie odbywanej własnie rozmowy z przyjaciółmi Pan Jezus zadaje podchwytliwe pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego”, na które doskonale zna odpowiedź. Ale ważniejsze było to kolejne, ponieważ ma już charakter osobisty: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. A ty za kogo Mnie uważasz? – codziennie pyta Pan Jezus każdego z nas. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć z taką wiarą, z jaką uczynił to Piotr?: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego”… mój Pan i Nauczyciel, mój Przyjaciel i Obrońca… Czy jesteśmy w stanie w ten sposób, codziennie odpowiadać swoim życiem na to pytanie? Jeśli tak, to bez wątpienia Pan Jezus będzie nam błogosławił tak, jak pobłogosławił Piotra. I bez wątpienia w naszą kolejną, codzienną podróż, której celem jest Królestwo Niebieskie. wyruszymy razem z Nim.

 

Autor: 
Tomek (były parafianin, sympatyk kościoła Świętego Filipa Neri) 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.