Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 150

26 VIII – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
J 2,1-11Jakub z żoną Martą i córkami: Antosią i Agusią

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę,  a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

Jak często słyszymy tę Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej?  Co jest wyjątkowego w tym fragmencie Ewangelii, że tak często jest przypominany. Przecież na wielu uroczystości ślubnych właśnie ta Ewangelia jest odczytywana. A dziś Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i znów te same słowa.

Maryja, najlepsza z matek, troszczy się o wszystkich. To Ona zauważa, że brakuje wina. To Ona zauważa pojawiający się problem. Nie pozostawia jednak biesiadników bez pomocy. Idzie do swego najmilszego Syna. Ona wie, że jako prawdziwy Bóg wszystko może  i jako prawdziwy Człowiek zrozumie Jej troskę.

Maryja, ucząc nas zaufania, mówi jednak bezkompromisowo: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Nie to, co wam wydaje się słuszne; nie to, co wy uważacie za ważne. Zróbcie to wszystko, co ON wam powie.

„I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.”

Z ufnością napełnili stągwie wodą, najwięcej jak się dało, aż po brzegi. Zanieśli staroście weselnemu. I co się okazało? Stało się!  Najlepsze z win jakie było na weselu.

A czy my umiemy z ufnością zrobić wszystko, co Bóg nam powie; z pokorą przyjąć co daje? Czy potrafimy z tego zaczerpnąć i pokazać  innym, że nawet w najtrudniejszych czasach Bóg może wodę codzienności przemienić w najlepsze wino.

„Taki to początek znaków uczynił Jezus (…) Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.”

Każdy ślub, gdy dwa serca łączą się w jedno, gdy dwoje ludzi ślubuje sobie miłość wierność i uczciwość małżeńską, niech będzie początkiem znaków, które uczyni Jezus w ich sercach, gdy zrobią wszystko do czego On ich wezwie.

A Polska – nasza Ojczyzna –  przeżywająca  dziś Uroczystość Tej, co Jasnej broni Częstochowy i nieustannie otacza nas swą matczyną opieką, niech nie boi się w każdym trudnym czasie wołać: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko….” Bo Ona zawsze zauważa nasze troski i idzie do Swego Syna z miłością prosić o pomoc.

 

Autor: Jakub Fenrych
(prawnik, kanonista, etyk, parafianin)

 

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.