Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 152

6 IX – XXIII Niedziela zwykła 
Mt 18,15-20Agata i Paweł Swoszowscy

 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi,  wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

Jezus, w dzisiejszej Ewangelii, uczy nas trzech rzeczy. Najpierw uczy nas jak upominać z szacunkiem bliźniego. Każdy z nas chciał zwrócić uwagę przyjacielowi, koledze, komuś z rodziny… tylko jak to zrobiliśmy i co z tego wynikło. Czy czasem nie zrobiliśmy tego publicznie ośmieszając drugą osobę i uzyskując efekt odwrotny do zamierzonego. A jeśliby zrobić  tak, jak uczył nas Chrystus? Ile nieprzyjemności i urażonych uczuć byśmy uniknęli? 

Kolejną sprawą jest moc, którą Jezus zostawia swym uczniom w sakramentach. Chyba najbardziej oczywistym przykładem jest dar spowiedzi, w której kapłan ma moc oczyszczenia duszy z grzechów z konsekwencją na ziemi i w niebie. Innym natomiast pięknem, a zarazem odpowiedzialnością, jest sakrament małżeństwa, w którym to dwoje ludzi odciska na swoich duszach znak wzajemnej miłości do końca życia na wzór miłości Chrystusa. 

Ostatnim natomiast jest obietnica, że gdy choćby dwoje zbierze się w imię Jezusa, tam On będzie między nimi i dobro, o które proszą będzie im dane. 

Wystarczy tylko w to uwierzyć. 

Tak więc Jezus Chrystus uczy nas dziś o pokorze, odpowiedzialności i miłości. Zastanówmy się jak możemy wcielić Jego naukę w życie. 

 


Autor:
Paweł Swoszowski

świeży mąż,
który tydzień temu założył nową rodzinę
z Agatką Milaszkiewicz (już Swoszowską)
 

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.