Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 158

4 X – XXVII Niedziela Zwykła
Mt 21,33-43Ewa – nauczycielka

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie;  okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

Na początku tej przypowieści spotykamy Gospodarza, który z czułością i pieczołowitością buduje swą winnicę. Dba, aby było w niej wszystko to, co pozwoli przynieść plon obfity.

Gdy prace w winnicy zostają ukończone, oddaje ją w dzierżawę rolnikom i wyjeżdża.

A co robią owi rolnicy? Oni realizują z rozmysłem przyjęty plan buntu i nieposłuszeństwa wobec Pana. Gdy Ten wysyła swoje sługi, aby odebrali to, co słusznie  Mu się należy – mordują ich. Posuwają się nawet o  krok dalej, ponieważ nie wahają się zabić samego Syna Gospodarza. Uśmiercają Go, gdyż upatrują w nim największe zagrożenie dla ich niecnego planu przejęcia winnicy.

Zapytani przez Jezusa arcykapłani -jak postąpi Właściciel winnicy, gdy powróci? – odrzekli: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, którzy będą Mu oddawali plon we właściwej porze.

W rzeczywistości Bóg postąpił inaczej: nie wytracił niegodziwców, ale wydał za nich swego Syna.

I jak wiemy śmierć Jezusa niczego  nie zakończyła. Nie była porażką, bo po śmierci przyszło Zmartwychwstanie. Kamień wzgardzony stał się fundamentem, fundamentem naszego zbawienia.

Przypowieść o dzierżawcach z winnicy mimo, że opowiada o czasach tak odległych, jest aktualna również i dzisiaj. Czyż człowiek XXI wieku,  nie uzurpuje sobie prawa zajęcia miejsca Boga.

Czasami wystarczy tylko włączyć telewizor, aby usłyszeć głosy współczesnych „zbuntowanych dzierżawców”, którzy chcą wyrzucić Boga z naszego życia i zawłaszczyć to, co należy do Niego.

Ale na koniec czasu przyjdzie Pan winnicy i każdy będzie musiał  się rozliczyć z plonu swego życia.

A jakimi my jesteśmy dzierżawcami?

Czy Gospodarz winnicy uraduje plon mojego i Twojego życia?


Wszechmogący Boże pokornie prosimy Cię, pozwól zamienić nasze życie w przynoszącą owoc winnicę. Przez naszego Pana  Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Autorka:

Ewa – nauczycielka;
należy do Oratorium Dorosłych

Interesuję się sportem, a w szczególności piłką nożną i siatkówką. Lubię też obejrzeć dobry film lub zagłębić się w lekturze ciekawej książki.

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.