Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 156

20 IX – XXV Niedziela Zwykła
Mt 20,1-16aParafianin Stanisław;
na zdjęciu z ówczesnym Biskupem Ordynariuszem

 

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego,  spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 Ewangelista ponadczasowo pokazuje relacje na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, ukrywając w przypowieści temat zbawienia i przesłanie, że w każdej chwili mając wolną i  dobrą wolę możemy rozpocząć pracę nad sobą – dążąc ku życiu wiecznemu.

Adaptując przesłanie przypowieści na czasy obecne: występując w roli pracodawcy musimy pamiętać o tym, że nie wszyscy pracownicy są równie operatywni i potrafią być tymi „pierwszymi”, są też tacy, którzy mają problem z pozyskaniem pracy i początkową adaptacją, co nie znaczy, że swoje obowiązki wykonają mniej wydajnie. Z drugiej strony będąc pracownikiem należy mieć świadomość, że negocjowanie warunków zatrudnienia z pracodawcą to indywidualna sprawa, jeżeli godzimy się na konkretne wynagrodzenie nie mamy podstaw do domagania się bez przyczyny wyższych poborów, tylko dlatego nasi współpracownicy zapewnili sobie na początku lepsze warunki .

Panie Boże mniej nas w Swojej opiece i nie pozwól żebyśmy zatracili się w pogoni za dobrami materialnymi i zapomnieli o drodze do zbawienia.

Pamiętajmy o umiarze i pokorze w życiu codziennym, w pracy zawodowej, naukowej i życiu rodzinnym, przede wszystkim kierując się przekazem Jezusa Chrystusa i największym z przykazań – przykazaniem miłości.

Autor:
Parafianin Stanisław

 

 

 

mały Stanisław

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.