Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 157

27 IX – XXVI Niedziela Zwykła
Mt 21,28-32Monika – parafianka

 

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,  udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

Który syn spełnił wolę ojca? Ten, który obiecał i obietnicy nie dotrzymał, czy ten który zdecydowanie odmówił ojcu, jednak po chwili zastanowienia spełnił jego wolę?

Pierwszy syn doskonale wiedział co zrobić, żeby przypodobać się ojcu, jednak za jego słowem nie poszły czyny. Może od niechcenia zgodził się, żeby zyskać na czasie i mieć chwilę spokoju, a może chciał wykonać wolę ojca, ale był zbyt słaby lub leniwy, żeby to zrobić. Podobnie jest z nami, przestrzegamy zewnętrznych form religijnych, chodzimy do kościoła, obchodzimy święta kościelne, jednak w codziennej gonitwie zapominamy o swoich zobowiązaniach względem Boga i ludzi. Ważne żeby być zdolnym do refleksji, tak jak drugi syn z Ewangelii, który ojcu zdecydowanie odmówił, przemyślał jednak sprawę i zrobił to, o co on go prosił. Póki żyjemy mamy czas na opamiętanie się, na odrzucenie zła i pójście dobrą drogą. Pamiętajmy, że nasz czas jest ograniczony.

Tylko musimy uwierzyć komuś dużo mądrzejszemu od nas – Jezusowi.

 

Autorka:
Monika – parafianka

 

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.