Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 163

2 XI – Dzień Zaduszny
J 14, 1-6

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,  daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

 

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Jezus mówi nam, aby się nie lękać, nie martwić o to, co właśnie dzieje się w naszym życiu lub o to, co się wydarzy. Więcej otrzymamy od Niego jeśli Mu zaufamy. Największym szczęściem, które możemy od Niego otrzymać jest życie wieczne. To nasze dotychczasowe przebywanie na ziemi to tylko pewien etap, często zbyt trudny dla nas, ale jest on po to, abyśmy z własnej woli pokochali Jezusa i zaufali Mu. Często pytamy, tak jak Tomasz, dokąd prowadzi nas to życie? Dlaczego wokół nas tyle zła, nienawiści? A Jezus mówi: uwierz we Mnie! Zaufaj! Ja przeprowadzę Cię przez każdą przeszkodę! To Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem! 

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. 

Drogą do Boga jest przyjmowanie Komunii Świętej, czytanie Pisma Świętego, spowiedź, ale także modlitwa. Nie musi być ona wyuczona. Warto zacząć rozmowę. Czasem też, gdy nie wiemy o co prosić, wystarczy pomyśleć i podziękować za to co mamy, nawet jeśli przechodzimy przez trudy życia codziennego, jesteśmy bezradni, bezsilni, nie umiemy się modlić – wystarczy podziękować… i trwać. 

Jak często przychodzisz na adoracje? Jak często przyjmujesz Komunie Świętą? Jak często przystępujesz do Spowiedzi Świętej? Czy potrafisz zaufać Mu całym sercem i bez cienia wątpliwości? 

Panie naucz nas, abyśmy ufali Ci bez względu na wszystko co nas spotyka. Naucz nas modlić się i dziękować za to co mamy. Zabierz od nas wszelkie wątpliwości i strach. Błogosław nam Panie na każdy dzień! Amen.

 

Autorka: Danuta,
sympatyk kościoła filipinów


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.