Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 164

8 XI – XXXII Niedziela Zwykła 
Mt 25, 1-13

Katarzyna i Daniel Wojtanowscy
z synem Julianem

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności,  abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

„..Zaprawdę powiadam Wam
…czuwajcie więc,
bo nie znacie dnia ani godziny..”

 

Czuwać oznacza mieć zapas oliwy – czyli mieć taki zapas miłości Boga, która zabezpieczy nas na każdy dzień naszego życia, które jest pełne trudu i słabości. Miłość Boża to łaska uświęcająca czyli postawa zawierzenia, oddania siebie Panu Bogu, zaufanie Mu bezgranicznie. Bóg daje nam tyle miłości ile tylko zdołamy wziąć, musimy się w nią zaopatrzyć, strzec ją w sobie a także dawać ją innym. Można zapytać jak dawać, a to jest takie proste. A mianowicie przez wyrażanie siebie poprzez swoje zmysły. Przy pomocy oczu i uszu możemy zobaczyć swoich bliźnich oraz wysłuchać ich w potrzebie, a przez swój dotyk stworzyć przestrzeń wzajemnej życzliwości. To tak niewiele, a zarazem tak dużo, bo miłość płynąca od Naszego Ojca jest wielka i piękna, jedyna w swoim rodzaju. Pamiętajmy o tym na każdym etapie naszego życia, a stanie się ono jeszcze piękniejsze i łatwiejsze – bo Bóg nas będzie prowadzić.

Uwierzmy, zaufajmy Bogu bezgranicznie, oddajmy Mu siebie, a będziemy szczęśliwi i piękni duchowo. Ja to wiem i jestem szczęśliwa.

 

Autorzy: 
Katarzyna i Daniel Wojtanowscy,
Rodzice ministranta 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.