Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 169

13 XII – III Niedziela Adwentu GAUDETE
J 1, 6-8. 19-28

Oliwia – najbliższa sąsiadka księży filipinów i zarazem parafianka

 

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego,  spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”
(Mt 5, 16)

 

Dzisiejsza III Niedziela Adwentu w tradycji nosi nazwę „Gaudete” (Radujcie się) i jest szczególnym wezwaniem do radości… nie tylko dlatego, że symbolem jest kolor różowy szat liturgicznych, ale i dlatego, że Bóg w Ewangelii ukazuje nam postać Jana Chrzciciela, która rozświetla Adwent jak lampa roratnia, niesiona na nabożeństwo. Jego misja to przygotowanie Jezusowi drogi do naszych serc. Jan Chrzciciel został posłany przez Boga, aby przygotować ludzi na przyjście Mesjasza, zaświadczyć o Nim i wskazać Go… tak samo jak Pan Bóg posyła Ciebie i mnie abyś głosił słowo Boże, przygotował ludzi na nadejście Zbawiciela. Ten czas oczekiwania jest po to, aby choć na chwilę się zatrzymać, dostrzec w naszym życiu Boga i drugiego człowieka. Świadczyć o Bogu można na wiele sposobów: można zrobić starszej sąsiadce zakupy, może pomóc młodszemu rodzeństwu w lekcjach, albo zadzwonić do  babci, która czeka aż poświecisz jej parę chwil ze swojego zabieganego życia, a może pójdziesz do Kościoła i pomodlisz się za tych którzy nie potrafią tego zrobić albo zbłądzili w swej pielgrzymce życia. Przyjaźń to wielki dar, który pokazuje nam dobroć Jezusa jako Boga i człowieka. O tym, że darzy nas wszystkich serdeczną przyjaźnią i miłością, powinniśmy pamiętać i tym samym obdarzać naszych bliskich, przyjaciół. Każdego dnia uczymy się być świadkami Chrystusa poprzez wytrwałość na naszej drodze i pomoc bliźniemu. Może właśnie w tym czasie warto się zastanowić gdzie i do kogo Bóg nas posyła? Czego od nas oczekuje?

Najpiękniejszym świadectwem jest miłość do Boga i bliźniego… niech ta szczególna niedziela będzie może nowym początkiem, czasem aby przemienić swoje życie przed przyjściem Jezusa, aby mieć gotowe i czyste serca na spotkanie z Nim. 

Autorka:
Oliwia – studentka, członek chóru Paradiso
oraz członek Oratorium Młodych;

najbliższa sąsiadka księży filipinów
i zarazem parafianka


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.