Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 170

20 XII – IV Niedziela Adwentu
Łk 1, 26-38

Władysław Jagiencarz – tato trójki lektorów
oraz najlepszy bramkarz w historii reprezentacji filipinów 

 

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,  prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Adwent (łac. adventus – przyjście). I oto czwarta niedziela adwentu, a skoro czwarta, to zarazem ostatnia. Kończy się czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Do tej pory Bóg był kimś dalekim, który porozumiewał się z nami przez wizje prorockie i przepisy Prawa Mojżeszowego, po to, aby przybliżyć człowieka do Niego samego. Lecz Bóg w swoim zamyśle pragnie więcej – chce spełnić wcześniejsze zapowiedzi, że ześle swojego Syna, który odkupi świat z grzechu. Dlaczego Bóg chce to uczynić? Odpowiedź może być tylko jedna. Ponieważ tak bardzo pokochał człowieka, że Syna swego poświęci, aby wybawić człowieka z grzechu. Słowa Ewangelii skierowane dzisiaj do nas jasno ukazują, że sam Bóg pragnie pokonać przeszkodę oddzielającą Go od człowieka, zburzyć rozdzielający nas mur. Jest to najbardziej niezwykły i wyjątkowy fragment Pisma Świętego. Fragment, w którym dzieje się coś niepowtarzalnego i bardzo pięknego, co ma wielki wpływ na życie wszystkich ludzi. Jest to moment przyjścia anioła Gabriela do Maryi. Przyszedł on, aby objawić plan Boży w stosunku do Jej osoby. Padają słowa bardzo niezrozumiałe dla Maryi, czy wyraża zgodę na bycie matką Jednorodzonego Syna Bożego. Ma się On urodzić na ziemi, a matką jego ma być właśnie Ona. Wybrana i powołana przez Boga, aby współuczestniczyć w zbawieniu świata. W Łukaszowym obrazie uderza delikatność i szacunek Boga wobec Maryi – człowieka. Pyta i czeka na odpowiedź, nie nalega, nie zmusza, zwyczajnie, cierpliwie oczekuje na Jej odpowiedź. Maryja roztropnie milczy, zastanawia się co odpowiedzieć, roztrząsa pojawiające się wątpliwości. Nie jest wolna od pytań, wątpliwości, wahań. Wie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ufa Mu, zawierza bezgranicznie Jego słowu. Wypowiada słowa, które świadczą o Jej bezwzględnym posłuszeństwie, powierzeniu życia woli Bożej. Bo najważniejsze w relacji z Bogiem jest bezgraniczne zaufanie Jego planom. Bóg przekazuje w ten sposób Maryi wielką tajemnicę, najwspanialszy dar jaki może dać — swojego Syna. Maryja przyjęła wolę Bożą z pokorą, całe swoje życie oddaje Bogu, jest przeniknięta Duchem Świętym.

Mamy rok 2020, rok bardzo specyficzny, a w szczególności dla nas katolików. Jednak pytanie skierowane kiedyś do Maryi, jest cały czas aktualne. Dzisiaj kierowane jest do nas, czy chcemy, aby Syn Boży po raz kolejny zstąpił z nieba? Czy jesteśmy gotowi, aby Go przyjąć do naszego życia, do naszych domów, do naszej codzienności? Czy nie zburzy nam to planów, które już wcześniej sobie ułożyliśmy? Bóg cierpliwie czeka na naszą odpowiedź dając nam przykład Maryi w dzisiejszej Ewangelii. Scena ta kryje w sobie cudowne przesłanie Bożej miłości. Otwórzmy nasze serca i zaprośmy Pana Jezusa do naszego życia, bądźmy gotowi, tak jak Matka Najświętsza, na Jego przyjście. Jezus pokonał grzech, zmartwychwstał, a teraz pragnie żyć na nowo w każdym ludzkim sercu. Ja już nie mam wątpliwości i odpowiadam Bogu: tak jestem gotowy na Jego przyjście. A ty?

 

Władysław Jagiencarz

– tato trójki lektorów
oraz najlepszy bramkarz w historii reprezentacji filipinów 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.