Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 172

26 XII –  Św. Szczepana – Pierwszego Męczennika
Mt 10, 17-22

Bartek – z zamiłowania: student historii i organista

 

Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców,  daj nam naśladować jego przykład * i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

Od wielu lat księża filipini umieszczają choinkę w prezbiterium tuż obok krzyża. To nie przypadek! Wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który narodził się w Betlejem, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przywrócić nam życie nieśmiertelne, zawsze prowadziła Jego wyznawców pod krzyż. Zapowiedział to sam Pan Jezus, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Owym krzyżem będą prześladowania, cierpienia fizyczne, a nawet śmierć. Pierwszym, który złożył taką ofiarę z życia jest dzisiejszy patron – św. Szczepan, diakon Kościoła w Jerozolimie. Czego dziś może nas nauczyć ten święty, żyjący 2000 lat temu? Przede wszystkim zaufania Bogu oraz miłości do Niego, która pozwala wytrwać, nawet w najcięższej próbie. Jeśli tylko zaufamy i pozwolimy Bogu działać, wówczas zobaczymy jak wielkie potrafią być dzieła Boże w naszym życiu. Wołajmy więc dziś z psalmistą: „W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Niech twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, wybaw mnie w Swym miłosierdziu.”

 

Bartek – z zamiłowania: student historii i organista.

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.