Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 176

6 I –  Uroczystość Objawienia Pańskiego,
Święto Trzech Króli

Mt 2,1-12

Renata, Mateusz, Leon i Olaf Dumańscy

 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom,  spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

 

ŻONA:
Można porównać nas do Heroda. Boimy się Pana Boga. Nie chcemy otworzyć się na Niego, nie chcemy Go poznać, bo wydaje nam się, że za bardzo namiesza w naszym życiu, a przecież jest dobrze tak, jak jest. Trzej Królowie pokazują nam jak wybrać właściwą drogę. Pokazują jak odczytać znaki, które wysyła do nas Bóg. Jak zaufać i nie bać się pójść w Jego stronę. Nie bójmy się Go odkrywać, bo dopiero wtedy nasze życie może stać się pełniejsze.

 

MĄŻ:

…jaki jest świat dzisiaj: zasięg w telefonie, dostępne wifi – to szczęście, a brak sygnału to pewna panika. Chcemy znaleźć drogę do szczęścia w komunikacji ze sobą i światem, licząc na zawodną nieustannie technologię, zapominając co istotne. Szukając promocji świątecznych, gdzieś gubimy drogę do Jezusa w tym okresie Bożonarodzeniowym. A przecież On ma stale zasięg. Jego bateria nie traci mocy. On ma stały sygnał. Wysyła go do nas przez Trzech Króli w ten prosty i święty sposób jako Dar Narodzin, Cud Narodzin. Wiodąc ich przez noc bez telefonu, wifi, dając im za przewodnika gwiazdę. Popatrz w Niebo tam jest Bóg.

Autorzy:
Renata, Mateusz, Leon i Olaf Dumańscy
– sympatycy kościoła filipinów od wielu lat;
raczej bogobojni, średnioprzystojnirysunek Leona, lat 8

rysunek Olafa, lat 5

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.