Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 179

24 I –  III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego
Mk 1,14-20

dzisiejsi rybacy na Jeziorze Galilejskim

 

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania,  abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Pierwsze co uderza w tym fragmencie Ewangelii to słowa Jezusa: „Pójdźcie za mną a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”.

Zatem powołanie.

Jezus posyła uczniów – zwykłych ludzi, wykonujących zwyczajne zajęcia, łowiących ryby i naprawiających sieci. A oni porzucają swoją pracę i natychmiast idą za Nim. Bez zastanowienia. Nie oznacza to bynajmniej, że potem wszystko szło łatwo i bez problemów, że nie przeżywali trudności. Późniejsza historia powołanych apostołów pełna jest wątpliwości, upadków czy nawet zdrady. Czy Jezus o tym nie wiedział, kiedy ich powoływał od sieci czy łowienia ryb? Że to zwykli ludzie ze swoimi ułomnościami i słabościami..? Wiedział… Mimo to, a może właśnie dlatego, ich wybrał i pował do rzeczy wielkich. Tak jak kiedyś apostołowie, tak i my dzisiaj jesteśmy powołani. Do nas również Jezus mówi „Pójdź za Mną”. Pytanie tylko czy chcemy Go usłyszeć i czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na jego wezwanie. Powołuje każdego z nas, do bycia matką, żoną, gospodynią, nauczycielem, księdzem. Wzywa do zadań wielkich w Jego oczach, zawsze na miarę naszych zdolności i talentów. Nie niszczy piękna ludzkiego życia tylko wynosi je na wyższy poziom. Jak kiedyś z łowiącego ryby czyni rybaka ludzi, a z rolnika – siewcę słowa Bożego.

Jedyne co powinniśmy zrobić to z zaufaniem odpowiedzieć na Jego wezwanie. Bo skoro nas powołuje, to także obdarzy nas łaską, by temu powołaniu podołać. Zaufaj, Ja JESTEM.

 

Autorka: Maria Sak
– sympatyczka tarnowskiego Oratorium
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.