Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 180

31 I – IV Niedziela Zwykła
Mk 1,21-28

Maria Laska, Żona. Farmaceuta.
Modląc się w kościele xx. Filipinów, czuje się na swoim miejscu.

 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Jezus ma władzę – naucza z mocą i uwalnia człowieka.

Panie Jezu, przychodzisz do mojego życia z mocą. Jesteś moim Panem, Bogiem żywym, który działa. Na Tobie się opieram i u Ciebie szukam poczucia bezpieczeństwa. Prowadzisz mnie łagodnie, tak jak tego potrzebuję i według moich możliwości. Uczysz mnie żyć i kochać. Uwalniasz mnie. Widzisz moje błędy i cierpienie i chcesz mi pomóc, ale najpierw czekasz na moją zgodę. Czasem długo to trwa, zanim przyjdę i przyznam, że sama nie daję rady…

Panie Jezu, masz władzę nad całym światem – widzialnym i niewidzialnym. Jesteś Synem Bożym, a od Boga pochodzi wszelkie stworzenie i do Niego należy. Myślę, że źródłem mocy jest bliskość z Bogiem. Żyjąc na ziemi pokazałeś nam Twoją relację z Bogiem Ojcem i całe piękno i miłość, które z niej wynikają. I do mojego życia przyjęłam Ciebie jako Zbawiciela i Pana. Jesteś bliskim moim Panem, chcesz mojego dobra, relacji ze mną i porozumienia. Dajesz mi się poznać. Moją siłą jest ufność, a także świadomość, że należę do Ciebie. Jestem częścią Twojego Królestwa. Bądź uwielbiony, mój Panie Jezu.

 

Autorka: Maria Laska,
Żona. Farmaceuta.
Modląc się w kościele xx. Filipinów,
czuje się na swoim miejscu.


 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.