Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 181

7 II –  V Niedziela Zwykła
Mk 1,29-39

Jan Kopeć²

 

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią,  a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

Jezus przybył do pewnego miasta, aby nauczać. Po wyjściu z synagogi, w domu Szymona, uzdrowił jego teściową. Wieczorem zaś przybywali do Niego chorzy, prosząc aby ich uzdrowił. A On ich uzdrawiał, zarówno od chorób, jak i przeganiając złe duchy.

Co my zrobilibyśmy, gdyby to do naszego miasta przybył Jezus? Pewnie ochoczo poszlibyśmy słuchać Jego nauk. Ale czy poszlibyśmy do Niego, prosząc o uzdrowienie, zanim wyruszy do następnego miasta? Czy zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, potrzebuje łaski Jego uzdrowienia?

 

Autor: Jan Kopeć 
– pracownik administracji rządowej.
W Tarnowie od 2004 r.
Uśmiechem losu pierwsza tarnowska parafia u Księży Filipinów.
Choć adres zamieszkania uległ zmianie, parafii nie zamierza zmieniać ?
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.