Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 182

14 II – VI Niedziela Zwykła
Mk 1,40-45

Justyna i Mirosław Sławińscy

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych,  daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Z wcześniejszych fragmentów Pisma Świętego dowiadujemy się o licznych cudach i uzdrowieniach, które czynił Jezus.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje osobę dotkniętą trądem. Choroba ta niegdyś powodowała wykluczenie ze społeczeństwa i uważano ją za symbol kary za grzechy. Trędowaty reprezentuje postawę osoby wierzącej, która liczy się z wolą Bożą i nie żąda, nie wymaga, a z ufnością prosi. Tekst ukazuje również wielkie miłosierdzie Boga, który oczyszcza i zmienia życie ludzi.

Dziś też słyszymy o tym, że Jezus uzdrawia, może to dobry moment, aby zastanowić się czy nie potrzebujesz Jego oczyszczenia? Zastanów się gdzie jest Twoja pustynia, czy jest to może konfesjonał, Eucharystia, a może ostatnia rozmowa z bliskim? Właśnie tam czeka na Ciebie Bóg. Czy jesteś skłonny naśladować postawę trędowatego i przyjść do Niego? Z wiarą i ufnością prosić Go o oczyszczenie i wierzyć w wielkie miłosierdzie Naszego Stwórcy.

 

Autorzy:
Justyna i Mirosław Sławińscy
nie są parafianami, lecz sympatykami!
To właśnie w tym Kościele od wielu lat pozostawiają swoje troski i  podejmują  najważniejsze decyzje w swoim życiu. 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.