Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 183

21 II – I Niedziela Wielkiego Postu
Mk 1,12-15

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Jezus posłuszny Duchowi idzie na pustynie, gdzie przebywa wśród zwierząt i aniołów, którzy usługują Mu. W tym miejscu odosobnienia jest kuszony przez szatana. Po czterdziestu dniach wraca do Galilei i głosi Ewangelię o Królestwie Bożym.

Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas, który daje nam Bóg. Czas potrzebny nam do nawrócenia.

Zaufajmy Duchowi Świętemu. Bądźmy Mu posłuszni. Wyjdźmy na pustynię. Módlmy się, czyńmy pokutę i starajmy się przybliżyć do Jezusa. Prośmy Anioła Stróża o pomoc w walce z pokusami. Weźmy do rąk Pismo Święte. Czytajmy je z bliskimi. Zasiejmy w naszych sercach ziarno słowa Bożego, które w obfitości zostawił nam Jezus w swoim nauczaniu.

Autor:
Marta Sławińska
sympatyk modlący się od lat w tym kościele
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.