Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 184

28 II –  II Niedziela Wielkiego Postu
Mk 9,2-10

Mateusz

 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna,  ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Życie codzienne potrafi przysporzyć Nam wielu problemów. Każdy z tych problemów i życiowych trudności może stanowić dla Nas swego rodzaju szczyt. Szczyt ten może zostać osiągnięty w sposób uzależniony od Nas samych; z dużą łatwością lub też z wielkim trudem. Może być też tak, że wątpiąc w samych siebie, będąc niecierpliwymi, bądź okazując słabość, nigdy nie osiągniemy naszego życiowego „szczytu” i nie przezwyciężymy napotkanych na naszej drodze problemów.

Życie duchowe jest swoistym i wiernym kroczeniem za Jezusem na wszystkie góry, na których On sam przebywał. Nie tylko na Górę Przemienienia, o której jest mowa we fragmencie Pisma Świętego, ale również na Górę Męki i Cierpienia – Kalwarię. Naśladowanie Jezusa jest swego rodzaju podążaniem zarówno w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały.

Czy wraz z Jezusem chcę wstępować na szczyty życia codziennego? Czy doświadczyłem  niesamowitej mocy modlitwy? Której góry najbardziej się boję i próbuję unikać? Co we mnie wymaga jeszcze przemienienia, by wiernie naśladować naszego Pana i kroczyć wraz z Nim ?

 

Autor: Mateusz

technolog,
przyjaciel Kongregacji

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.