Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 186

14 III – IV Niedziela Wielkiego Postu, „Laetare Ierusalem”
J 3,14-21

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”

 

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 

 

Co łączy Adama i Ewę, Izraelitów na pustyni i nas współcześnie? To, że mimo upływu tysięcy lat cały czas wybieramy ciemność. Wybieramy grzech bo tak jest prościej, mniej wymagająco i bardziej interesująco. Nasze życie to ciągłe upadanie. Jednak najważniejsze jest by z tych upadków się podnosić i dalej kroczyć drogą ku Światłości. A co kiedy nie mamy już sił by wstać? Kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sami? Wtedy z odpowiedzią przychodzi dzisiejsza Ewangelia. Przypomina nam ona, że Bóg nie zesłał Swojego syna, po to aby nas potępił, ale po to byśmy mogli dostąpić Zbawienia. W sytuacjach beznadziejnych pamiętajmy o tym, że Bóg obdarzył nas najwspanialszą miłością i pragnie, aby każdy miał życie wieczne. 

Autor: Filip – lektor, przyjaciel filipinów


 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.