Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 187

21 III – V Niedziela Wielkiego Postu
J 12,20-33

 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże,  udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Kolejna Niedziela Wielkiego Postu. Mam nawet swoje miejsce w Kościele.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam szczytowy moment ziemskiej sławy Jezusa, jest znany i podziwiany. Jego popularność przekracza granice narodu żydowskiego. Interesują się Nim nawet Grecy – elita intelektualna.

Szukają możliwości dotarcia do Jezusa przez uczniów, Filipa i Andrzeja. Chcemy ujrzeć Jezusa – wołają.

Czy My naprawdę pragniemy poznać Jezusa, czy tylko chcemy Go zobaczyć?.

Jezus daje nam zaskakującą odpowiedź. «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. »

Jezus wyjawia swój lęk przed śmiercią i jednocześnie wie, że Jego droga wiedzie przez Krzyż.

Jezus przyszedł, aby zasiać ziarno życia Bożego w naszych sercach. Zło, grzech w sercu człowieka uniemożliwia poznanie prawdy. Ostrożność i czujność musi nam towarzyszyć, by nie dać się zwieść pokusom ziemskiej kariery. Ten kto kocha swoje życie straci je, ten zaś kto nie przecenia swojego życia na tym świecie zachowa je na życie wieczne. Znakiem prawdziwego życia jest Krzyż Chrystusa, który głośno woła do naszych serc. Słowo Krzyż wypowiedziane do człowieka niesie ocalenie.

Autor: Krzysztof Sobol
Przyjaciel i sympatyk kościoła filipinów


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.