Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 192

18 IV – III Niedziela Wielkanocna
Łk 24,35-48

Jesus Cross Wood by Aggie17

 

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym,  zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

W obecnej sytuacji wiele czynników skłania każdego z nas do głębokich rozmyślań nad znaczeniem życia, ale musimy pamiętać – błogosławieni Ci, którzy nie widzieli a uwierzyli.

Dlaczego mamy oczekiwać momentu, w którym, w dzień sądu Chrystus stanie przed nami. Wyobraźmy sobie, że co dzień spotykamy się z Nim przy porannej i wieczornej modlitwie, kiedy dzielimy się posiłkiem z domownikami czy wykonujemy najprostsze czynności. On napełnia nas nadzieją i ciągle pokazuje nam, że poświęcił się w naszym imieniu. Znaczenie życia Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu, dały początek życiu każdemu z nas – to On uczynił nas dziećmi Bożymi. Do teraz i jeszcze po wieki, Jego obecność jest niezbędna w naszej codzienności. Dlatego i my powinniśmy być Mu oddani i gotowi, aby stanął między nami.

A jak byś się czuł, gdyby przyszedł teraz między nas żywy? Uwierzyłbyś? Czy byłbyś zatrwożony i wylękły jak uczniowie? “On stanął pośród nich i rzekł – pokój wam”.

Autorzy: Małgorzata i Robert oraz Patrycja


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.