Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 193

25 IV – IV Niedziela Wielkanocna
J 10,11-18

 

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości,  niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jan

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Zapoznaliśmy się z różnymi ludźmi, znamy wiele osób, ich pochodzenie, status społeczny, preferencje, pracę i rodzinę. Dziś wszystko jest odkrywane, udostępniane, a wielu innych informacji można dowiedzieć się z portali internetowych, gazet i telewizji. Dzisiejsza  Ewangelia według św. Jana ukazuje Jezusa jako Dobrego Pasterza oddającego życie za owce. Jezus jako dobry Pasterz jest szlachetny, jego życie jest pociągające, nie szuka własnej korzyści, nigdy nie skrzywdzi owcy, nie jest On jak najemnik, który ucieka i zostawia owce w stanie zagrożenia, bo nie zależy mu na nich. Dlaczego? Bo nie są Jego własnością. Najemnik jest tylko zatrudnionym pracownikiem, niezdolnym do poświęcenia i oddania życia. Do Pasterza należą owce, do najemnika zaś zapłata za ich pilnowanie. Zatem warto sobie zadać pytanie czy chce wziąć odpowiedzialność za innych tak jak Jezus wziął ją za mnie? Czy jestem gotów na rezygnację z własnych korzyści, na poświęcenie, cierpienie i tracenie życia w bezinteresownej służbie dla innych jako pasterz parafii, animator i lider wspólnoty, ojciec i matka rodziny, przełożony w pracy, nauczyciel, katecheta, dziadek i babcia, brat, siostra we wspólnocie zakonnej, czy rodzinnej?Autor: Filip Jagiencarz,
lektor, miłośnik ASG, świeżo bierzmowany


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.