Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 196

16 V –  Wniebowstąpienie Pańskie
Mk 16,15-20

Giotto di Bondone, fragment fresku Wniebowstąpienie, Padwa – Kaplica Scrovegnich

 

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury,  spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Nawiązując do przeczytanej Ewangelii według św. Marka należy zauważyć, że chrześcijanie zostali wyposażeni w możliwość miłości do Boga i przez nią mogą czynić cuda. Przede wszystkim cuda jedności, bycia razem i dla siebie.

Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, lecz przed odejściem do nieba polecił apostołom kontynuować Jego dzieła na ziemi. Wstąpił do nieba, lecz w dalszym ciągu jest z nami i obdarza nas wielką mocą, objawia nam swoją nieustanną  miłość,  w świątyni –  przez słowo, sakramenty czy drugiego człowieka. 

Doświadczenie obecności Boga w życiu nigdy nie jest prezentem dla nas samych, ale zawsze darem, którym powinniśmy się dzielić z innymi.

Pierwszym  praktycznym następstwem naszej wiary jest przyjęcie chrztu. Sama wiara w Jezusa nie jest teorią, ale rzeczywistością niosącą za sobą wielką moc, przez którą możemy działać i czynić dobro.

Dobra Nowina o Bożej miłości i zbawieniu dotyczy każdego z nas w inny sposób, a skutki działania w ludziach są tak różnorodne, że napisany tekst nie byłby w stanie oddać całej jej doskonałości, a także nadziei i obietnic, jakie ona niesie. 

Autorka: Patrycja Wentrych
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.