Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 200

6 VI –  X Niedziela Zwykła
Mk 3,20-35

 

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby  i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, * i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Oskarżamy innych zbyt łatwo (np. o bycie pod wpływem złego ducha, albo o złe zamiary, czy o działanie na naszą szkodę), ponieważ ich nie rozumiemy. A nie rozumiemy, ponieważ nie słuchamy.

Nie rozumiemy ich sposobu działania, nie znamy ich drogi, doświadczeń, intencji.

Nie słuchamy tego co mówią, bo przecież wiemy „lepiej” kto kim jest, co robi i dlaczego.

A zazwyczaj wystarczy pamiętać słowa: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”

i wtedy trudno powiedzieć: „odszedł od zmysłów”, „ma Belzebuba” lub: nie wie o czym mówi, nie ma pojęcia o życiu, nie przeżył tego co ja, jest….

Słuchanie Chrystusa, czyli życie przykazaniem miłości Boga i bliźniego, pozwala być „bratem, siostrą i matką” Jezusa, kimś najbliższym Chrystusowi.

Komunia z Bogiem wyklucza możliwość bluźnienia przeciw Duchowi Świętemu.

 

Autor: Wojtek
sympatyk… od dawna
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.