Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 202

13 VI – XI Niedziela Zwykła
Mk 4,26-34

Bożena Wiatr-Traciak

 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,  wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Bóg jest dobry!

To On jest we mnie sprawcą i dawcą życia. On jest nieustannie przy mnie. Czy śpię, czy czuwam, we dnie i w nocy… Jego łaska, miłość, przebaczenie, dobroć, trwają  we mnie i wydają owoce. Bo ufam, bo Go potrzebuję, bo wiem, że sama nie dam rady. 

Jak doświadczyć Jego działania? 

Bogu wystarczy twoje i moje TAK, i wiara, którą masz tu i teraz.

Bo tak jak małe jest ziarnko gorczycy wsiane jednak w ziemię wyrasta i staje się wielkim, tak twoja i moja wiara, wystarczą Bogu, aby uczynić wielkie i wspaniałe rzeczy oraz wydać przeobfity plon.

 

Autorka: Bożena Wiatr-Traciak
Żona, mama 3 córek, nauczycielka, która wierzy w ludzi, nadzieję pokłada w Bogu, a której pasją jest muzyka
–  szczególnie gospel 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.