Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 203

20 VI – XII Niedziela Zwykła
Mk 4,35-41

Kinga Pawłowicz

 

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia,  albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

 
Jesteśmy bojaźliwi, choć czasem trudno to przyznać, ale gdy Ty, Panie, jesteś przy nas, nie straszny jest sztorm wokół. Gdy w naszym życiu zapada zmrok, Ty zawsze jesteś blisko. Jezu, nie pozwól mi myśleć, że Cię nie obchodzę, że Cię przy mnie nie ma. Umacniaj moje serce w ufności i prowadź mnie Twoją drogą. Bo po burzy zawsze nadchodzi spokój, a ciemność zawsze zastępuje blask Twojej miłości.
 
Autorka: Kinga Pawłowicz
Zawsze pełna optymizmu i chęci do działania, uwielbia kontakt z drugim człowiekiem i na tym polega Jej praca. Tańczy i śpiewa na chwałę Pana, a uśmiech i dobre słowo zawsze u Niej można znaleźć.
 
 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.