Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 211

22 VIII – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
J 6,55.60-69

 

Dorota Dąbczyńska

 

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie,  daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział:

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

W czasach Twoich, Jezu, i w naszych współczesnych, Twa mowa jest tak samo trudna. Chcemy żyć bez ograniczeń, wymagań, przykazań. Zabiegamy o pokarm dla ciała, a Ty, Panie, mówisz o strawie duchowej. Dziękujemy, Jezu, za słowa o życiu wiecznym i za pokarm, który to życie daje, za Eucharystię. Prowadź nas żebyśmy Cię nigdy nie porzucili. Ojcze, pomóż nam kochać jak Jezus i rozumieć dar jakim jest Ciało i Krew Twego Syna.

Autorka: Dorota Dąbczyńska
Żona, matka i babcia.
Lubi przebywać z ludźmi.
Od trzech lat wielbi Boga z chórem Gos.pl


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.