Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 212

29 VIII – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mk 7,1-8a. 14-15. 21-23

 

Katarzyna Sikora – Zawodowo związana z sektorem kultury. Prywatnie – żona i mama.
Od blisko 18 lat związana z Tarnowskim Chórem Gos.pl. Ceni czas spędzony w towarzystwie ludzi, od których może czerpać garściami – wiedzę i inspirację.

 

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość,  zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Z liturgii słowa przeznaczonej na tę niedzielę jedno zdanie, zapisane przez św. Marka uderzyło mnie szczególnie mocno: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”.

Czytając je możemy uzmysłowić sobie, że ilekroć coś rozpada nam się w życiu, to próbujemy zrzucić winę za to na cały otaczający świat. Usprawiedliwiamy się, że nie mieliśmy wpływu na sytuację, albo że ktoś nas sprowokował. Tłumaczymy się własną historią, słabością, społeczną akceptacją. 

A dzisiaj  Jezus przypomina, że wszystko ma swój początek w sercu człowieka. W sercu tkwi źródło zła i dobra, a każdy czyn jest tylko materializacją intencji i postawy wewnętrznej.  Trzeba więc w to serce stale zaglądać i odważnie odkrywać, czy aby nie odwraca się ono od Boga.

 

Autorka: Katarzyna Sikora

Zawodowo związana z sektorem kultury. Prywatnie – żona i mama. Od blisko 18 lat związana z Tarnowskim Chórem Gos.pl. Ceni czas spędzony w towarzystwie ludzi, od których może czerpać garściami – wiedzę i inspirację.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.