Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 218

3 X – XXVII Niedziela Zwykła
Mk 10,2-16

Lidia Poręba

 

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni,  spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Jako dzieci byliśmy zdani na rodziców. I pewnie sporo z nas buntowało się przeciw różnym zakazom. A przecież wiemy, że były potrzebne! Trzeba nam na nowo zaufać, że Bóg jako dobry Ojciec chce tylko naszego dobra. Kocha nas i czeka na nas także wtedy, gdy od Niego odchodzimy. To odejście wynika z naszej słabości, ale możemy postarać się o jedno – jak najszybciej wracać!

Druga myśl to: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Nierozerwalność małżeństwa była kwestionowana wtedy – przez faryzeuszy i jest kwestionowana dziś. Wielu ludzi w ogóle uważa ślub – czy to cywilny czy kościelny – za niepotrzebne zobowiązanie, nic nie znaczący „papier”, który zagraża wolności, bo już trudniej się rozstać, gdy pojawią się problemy. Tylko czy to jest wolność, czy niedojrzałość? Łatwo skrzywdzić drugiego człowieka, jakże często cierpią na tym dzieci – czy o tym myślimy? Odpowiedzialne bycie z drugą osobą na dobre i na złe do końca życia to przecież nie kajdany, tylko wspaniała przygoda i piękna dojrzała miłość! A gdy bierzesz Boga na Świadka to On Wam błogosławi i uwierz – nie możesz mieć lepszego Sojusznika!
 

Autor: Lidia Poręba
żona i mama trzech synów, jestem romantyczną duszą, uwielbiam przyrodę a moja największa pasja to muzyka i śpiew. Od niedawna chwalę Boga z GOS.PL


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.