Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 216

19 IX – XXV Niedziela Zwykła
Mk 8,30-37

Ewa Więcek-Drożdż

 

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego,  spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Apostołowie podążają za Jezusem, słuchają Jego słów, widzą znaki i cuda jednak nie do końca rozumieją Jego naukę. Skupiają się na sobie, porównują się, kto z nich jest najlepszy. Dla każdego z nas może okazać się bliska ta postawa. Słuchamy słowa Bożego, czytamy Pismo Święte a słowa Jezusa są nam jakby obce. Jezus nie krytykuje za to uczniów, że Go nie rozumieją lecz cierpliwie tłumaczy na czym polega prawdziwa wielkość człowieka. Prawdziwie wielki w oczach Boga jest ten, kto jest pokorny i służy drugiemu człowiekowi z miłością i życzliwością. Ważne jest byśmy byli zawsze blisko Jezusa, by nam przypominał i uczył, że nie musimy być najważniejsi. Liczy się dobro, które czynimy. Bądźmy pokorni jak dzieci!

Autorka:
Ewa Więcek-Drożdż,
altowiolistka, od niedawna szczęśliwa mama


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.