Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 221

24 X- XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, NIEDZIELA MISYJNA
Mk 10,46b-52

 

Tomek Lizak

 

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość  i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Jezus może nas podnieść z każdej słabości, z każdego grzechu, wyzwolić od lęku, uleczyć nasz ból zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Kluczowa jest jednak nasza decyzja by w pełni zawierzyć Bogu, oddać się jego woli i sprawić, że to On będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu. Tak wiele spraw dnia codziennego zaprząta naszą głowę, odciągając uwagę od rzeczy najważniejszych. Żyjemy z dnia na dzień, zatroskani o doczesność. Czasem nieświadomie oddalamy się od Boga. Powoli „ślepniemy”. Gubimy sens życia, obojętniejemy, nasze ścieżki do Boga powoli się zacierają. Jednak Chrystus cały czas jest blisko nas. Czeka na naszą decyzję. Jest gotów nas uzdrowić. I nie jest ważne jak bardzo się od Niego oddaliliśmy, jak bardzo zgrzeszyliśmy, jak mocno w tym życiu się pogubiliśmy, a nasze ścieżki zaplątały. Jeśli zaufamy i z wiarą Bartymeusza zwrócimy się do Niego: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» – On nie pozostanie głuchy na nasze błagania! Poprowadzi nas właściwą drogą. Jednak pójść za Jezusem, nie znaczy wybrać najłatwiejszą i najprostszą ścieżkę. Pójść za Jezusem oznacza wybranie tej najlepszej drogi naszego życia! «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

 

Autor:

Tomek Lizak
śpiewa w Tarnowskich Chórze GOS.PL
a muzyka, obok fantastyki, to jego wielka pasja
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.