Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 223

1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych
Mt 5,1-12a

 

Elżbieta Szydłowska

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych,  prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, co należy czynić, aby być błogosławionym czyli szczęśliwym. Chrystus, w Kazaniu na Górze, ukazuje plan na życie wieczne. Zachęca do podjęcia trudu życia w zgodzie z Jego nauką.

Warto być pokornym w swojej grzeszności, żałować szczerze za popełnione złe czyny, smucić się z tego powodu, że obraziło się Boga. Jezus mówi, że błogosławionymi będą ludzie cisi czyli ci, którzy panują nad sobą i nad swoim gniewem, zachowują spokój w sercu. Szczęście może osiągnąć również ten, który wypełnia wolę Bożą, okazuje bliźnim współczucie, jest wobec nich miłosierny. Dobre uczynki powinny być zawsze szczere, pozbawione fałszu, pełne miłości do Boga i ludzi. Jezus obiecuje, że człowiek o czystym sercu zostanie nagrodzony oglądaniem Pana. Szczęśliwi będą również Ci, którzy dążą do pojednania między ludźmi, wprowadzają pokój, żyją w zgodzie ze sobą i światem. Jeśli jednak człowiek doświadcza prześladowań z powodu uczciwego postępowania, życia wypełnionego wiarą, też osiągnie błogosławieństwo. Jego cierpienia zostaną wynagrodzone w Niebie, jeśli tylko zaufa Panu i Jemu ofiaruje wszystkie swoje troski.

Każdy, kto chce pójść za Nim, jest wezwany do życia według drogowskazu Chrystusa – Ośmiu Błogosławieństw.

 

Autor: Elżbieta Szydłowska

Jestem miłośniczką książek i dobrej muzyki.
Lubię pracować z dziećmi, kocham góry i dobrą kawę.
W Gos.pl śpiewałam 4 lata, to był dobry czas.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.