Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 226

21 XI – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
J 18,33b-37

 

Chrystus Pantokrator – Kiko Argüello

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata,  spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Królestwo, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii jest zupełnie inne niż typowe królestwo ziemskie. Nie ma terytorium, bogactw i dóbr materialnych, które nam się z nim kojarzą. Jezus nie zdobywa ludzi i ich serc orężem i bronią, lecz dobrocią i miłością. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jak wygląda Jego niebiańskie królestwo. Nie uda nam się pojąć jak wielkim jest Królem. Możemy jedynie przylgnąć do Niego i czerpać. Czerpać miłość, dobroć i wszystko to, co potrzebne człowiekowi do pełni szczęścia i pokoju. Jeśli chcę być z Nim w Jego królestwie, jeśli chcę być dziedzicem Jego królestwa, muszę słuchać Jego głosu, podążać śladami Ewangelii. To misja. Misja głoszenia, dzielenia się Nim z drugim człowiekiem oraz życia tą Prawdą i dla tej Prawdy. Jezus jest Królem Miłości, Dobra, Prawdy i Sprawiedliwości. Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko On! Na wieki!

Jezu, poślij do mnie swojego Ducha, abym z odwagą głosił Twoje Imię światu. Pozwól mi królować kiedyś z Tobą w Twoim jedynym i największym Królestwie. Amen.

Autor: Michał. Świeżo upieczony mąż.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.