Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 231

25 XII – BOŻE NARODZENIE
Łk 2,15-20

 

Katarzyna Gołębiowska

 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,  wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».
Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Do objawienia Największego Cudu Pan wybrał prostych pasterzy, którzy pomimo zmęczenia po całodniowym wypasaniu owiec, na widok zesłanego Anioła nie dyskutują z Nim, nie próbują również podważyć usłyszanych od Niego słów, ale pokornie spełniają jego polecenie i czym prędzej ruszają powitać Nowonarodzone Dziecię Boże. Również po przybyciu na miejsce, ,do stajenki, od razu opowiedzieli tym, których tam spotkali, historię swojego przybycia, wyrażając swoją pokorę i chęć wypełniania słowa Bożego. Jedyna Maryja nie skomentowała zdarzenia opowiedzianego przez pasterzy: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, rozważając je w swoim sercu”. Podobnie jak wcześniej pasterze, gotowi od razu podjąć trud wyprawy do Betlejem, aby powitać Dziecię Boże, Maryja poprzez milczenie pokazuje obraz pokory i gotowość do świadczenia o wielkości Boga. Trzeba przyznać, że dzisiejszy świat, gdzie króluje mocny głos przebicia, dwuznaczne hasła mieszające prawdę z zakłamaniem, nie ułatwia nam tego zadania, jednak to w ciszy odzyskujemy spokój myślenia niezbędny do podjęcia rozważnych decyzji. Nasuwa się jeszcze myśl, czy ja dzisiaj na widok Anioła nie podważyłabym jego świętości czy wiarygodności przybycia? Czy potrafiłabym z pokorą przyjąć i wypełnić, tak bez analizy, kalkulacji, usłyszane słowa? Myślę, że jest pewną trudnością od razu uwierzyć i zrobić to, co się usłyszało. Jednak wpatrując się w Nowonarodzone Dziecię Boże, które objawiło prostotą i marnością Największą Siłę i Zwycięstwo Życia nad śmiercią, dając nam prostym ludziom mocne świadectwo gotowości do działania i przemiany życia, mamy szansę odważyć się i jak Pasterze z gotowością iść za głosem!

 

Autor: Katarzyna Gołębiowska
chórzystka gos.pl,
ze względu na pracę i dodatkowe obowiązki domowe
na razie na przedłużonym urlopie,
ale w wolnej chwili
wciąż gorliwie śpiewająca
ulubione gospelowe kawałki

 
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.