Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 232

26 XII – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Łk 2,41-52

 

Agnieszka Kolak

 

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia,  spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty * i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Maryja z Józefem co roku pielgrzymowali na święto Paschy do Jerozolimy. Kiedy Jezus miał dwanaście lat udał się tam wraz z nimi, jednak podczas pielgrzymki zgubił się. Przestraszeni rodzice odnaleźli go po trzech dniach w świątyni. Jezus żył na ziemi jak zwykły człowiek – z mamą Maryją i tatą Józefem ,jednak gdy odnaleźli go w świątyni powiedział do nich: „Czemu szukaliście mnie? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w domu Ojca mego? Lecz oni nie rozumieli, co im tymi słowy chciał powiedzieć.” Tym wydarzeniem Jezus przypomniał, że jako człowiek jest jednocześnie Synem Boga i jego przeznaczeniem jest wypełnić wolę Boga Ojca. Tempo i styl dzisiejszego życia powodują, że tak łatwo nam zgubić Jezusa. Ciągle brakuje nam czasu na prawdziwe spotkanie z Nim podczas Mszy, czy modlitwy. Według mnie powinniśmy dążyć do tego, aby odnaleźć Jezusa przede wszystkim w sobie. Wtedy łatwej będzie nam dostrzec Boga w codziennym życiu, wśród bliskich i w pracy. Odnajdziemy sens wszystkiego, co robimy, jeżeli zauważymy w tym Jezusa.

Autor: Agnieszka Kolak
– od ośmiu lat śpiewam w chórze GOS.Pl.
Dla mnie chór jest wielką, śpiewającą rodziną,
z której jestem bardzo dumna.
Prywatnie jestem żoną, mamą dwóch córek.
Moją pasją są naturalne metody profilaktyki zdrowia i zielarstwo.


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.