Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 234

2 I – II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
J 1,1-18

 

Borys Fiodorowicz – 2020 – plener „Słowo stało się Ciałem”
foto: Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisców w Nowicy

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą,  napełnij cały świat Twoją chwałą * i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Prolog świętego Jana przedstawia jak urzeczywistnić coś nie widzialnego. Opis SŁOWA, którym jest Jezus. SŁOWO, które było w Bogu, przez które wszystko się stało, które jest światłością, które rozświeca, które daje życie, które jest początkiem, które czyni nas dziećmi Bożymi, które jest odbiciem Boga, które jest dla wierzących, które jest odbiciem relacji Syna i Ojca. SŁOWO, które stało się ciałem, stało się niejako nami, które mieszkało między nami, aby nam łatwiej było Je naśladować.

Drugim zastanawiąjącym punktem tej Ewangelii jest postać Jana Chrzciciela, którego zadaniem jest wskazywanie. On uznał swoją misję, którą Bóg mu powierzył, wykonał ją bardzo solidnie i z wielką pokorą. Wskazywał jedynie na hojność Boga, którą objawia dzięki danej nam łasce.

Autor: Honorata Adamiuk


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.