Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 235

6 I – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Mt 2,1-12

 

Dominik Chrobak

 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom,  spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

z kuchni klasztornej Sacré Coeur

Nie przypadkiem  Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (czyli potocznie święto Trzech Króli), początkiem roku kalendarzowego, tj. 6 stycznia.


Myślę że jest to czas, kiedy każdy z nas ma w sobie chęć dokonywania symbolicznie pewnych zmian lub działań, mających na celu poprawę swojego życia. I tu z pomocą przychodzi nam Pismo Święte. Ewangelista Mateusz opowiada o Mędrcach, którzy wyruszyli w drogę, aby odnaleźć Tego, który miał się okazać największym odkryciem i objawieniem w ich życiu.

Gwiazda na niebie wskazująca drogę, była im mapą i symbolicznym kierunkiem patrzenia we właściwą stronę. BÓG-JEZUS, który zstąpił na ziemię w postaci bezbronnego dzieciątka, oddał się całkowicie w opiekę człowiekowi (Maryj i Józefowi). Pokazał nam wszystkim jak wielką wiarą, zaufaniem i miłością darzy ludzkość.

Kolejnym symbolem, tym razem „tego świata”, był Herod i cała Jerozolima, gdyż na wieść o nowym Królu – przerazili się. Ci, którzy Go nie poznali i odtrącili, kierują się strachem i odrzuceniem gdyż – wierzą, ale tylko w siebie i swoje możliwości.  Zapominają iż to, co prawdziwe, dobre i święte, nie może być im przeszkodą w pięknym życiu.

I znowu Mędrcy wyruszają w drogę, aby oddać Jemu pokłon i złożyć trzy symboliczne dary: złoto kadzidło i mirrę. Idąc za przykładem Mędrców wyruszmy w tym roku w drogę do jedynie słusznego celu – naszego Ojca w niebie. A wtedy nasze postanowienia zmian i poprawy swojego życia, nabiorą niewyobrażalnie pełniejszego wymiaru, o jakim nawet nie marzyliśmy.

 

Autor: Dominik Chrobak

Ojciec, muzyk, nauczyciel.

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.