Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 237

16 I – II NIEDZIELA ZWYKŁA
J 2,1-11

 

Anna Święcicka-Stasior

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią,  wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

Gdy brakuje wina, gdy mamy życiowe braki, niedostatki, Maryja prosi Jezusa o pomoc dla nas. Czy Jezus sam nie zauważył, że brakuje wina? Może chce nam wskazać na Maryję, jako pośredniczkę…

Słudzy ściśle i po kolei wypełniali polecenia Jezusa. Nie dyskutowali, nie zastanawiali się po co, dlaczego tak…. Czy Jezus nie mógł uczynić cudu bez ich udziału? Pewnie mógł. Zaangażował ich jednak, może nas też chce zaangażować?

Czy dostając dobre wino, uwierzymy w Niego, jak uwierzyli w Niego Jego uczniowie?
 
Autor: Anna Święcicka-Stasior
żona, mama, rehabilitantka dzieci,
świetnie** gotuje i piecze, śpiewa

**słowo „świetnie” chciała usunąć;
nie zgodzili się ci, którzy mieli okazję spróbować efektów jej gotowania i pieczenia
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.