Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 254

15 V – V NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 13, 31-33a. 34-35

 

Małgorzata Jakubiak

 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi,  wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia,
ale dzięki Miłości możemy pojąć wszystko.

 

Słowa dzisiejszej Ewangelii są fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. Nawiązują do dwóch najważniejszych przykazań jakimi powinniśmy się kierować w relacjach człowiek – Bóg i człowiek – człowiek, a brzmią one:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”

Miłość bliźniego to niejako konsekwencja miłości Boga, gdyż człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga nosi w sobie Jego trwały ślad. A zatem miłując bliźniego miłujemy też jego Stwórcę. To On umiłował nas pierwszy, całkowicie, bezgranicznie i bezinteresownie. Z miłości Boga wypływa szczęście człowieka. Jeśli umiesz kochać, to jesteś szczęśliwy i bogaty, bo wszyscy ludzie są Twoimi braćmi i siostrami, a wszystko wokoło Cię cieszy i raduje, we wszystkim potrafisz znaleźć dobro. Aby umieć tak kochać i być zdolnym do miłość bliźniego musimy też umieć kochać siebie. Ale nie miłością egoistyczną, która wynosi nasze „ja” na piedestał, lecz miłością dojrzałą i wielkoduszną, która nas ubogaca i doskonali, wymaga dużego wysiłku i wewnętrznej dyscypliny, przejawia się troską o zachowanie własnego istnienia i doskonały rozwój w dążeniu do ostateczności – spotkania z Bogiem.

 

 

Autor: Małgorzata Jakubiak,
chórzystka PARADISO

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.