Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 243

27 II – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 6,39-45

 

 

Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, * a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Dzielić się można tylko czymś, co się naprawdę posiada. Bo „czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu?” Wersety 41-42 to jak „nie rób bliźniemu swemu co tobie niemiłe”. „Skarbiec serca” czy też „obfitość serca” – to tu rodzi się dobro lub zło. Zwróćmy uwagę na źródło dobra lub zła. Źródłem jest między innymi mowa. Słowa wypowiadane i czyny popełniane jakże wielką rolę spełniają, prowadząc nas ku dobremu (przyjaźń, pomoc innemu), ale też przez obmowę, oszczerstwa, wrogą propagandę, są w mocy zniszczyć dobre imię innego człowieka, rozpętać wojny. „Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich” (słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego)

 

Autorka: Maria Mach,
chórzystka „Paradiso”


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.